MatsJonasson.jpg

Glass er et materiale, et håndverk og en kunstform, og det er samspillet dem i mellom som avgjør om det er et ekte mesterverk som er født.

Mats Jonasson

  • Mats Jonasson er detaljenes mester og har i mer enn 30 år satt sitt unike preg på glassverrket i Målerås, som også bærer hans navn. Glassverket gir stor plass til innovativ skaperkraft , samtidig som det ivaretar tradisjonell svensk glasshåndverk - og kunsttradisjon.

    Innovative designere i samspill meddyktige glassmestre, glassmalere oggravører fornyer glassets formspråk og sprenger grenser utover det man skulle tro var mulig. Glass er et materiale, et håndverk og en kunstform, og det er samspillet dem i mellom som avgjør om det er et ekte mesterverk som er født.